รักษาผมบาง   บริการรักษา
ค่าใช้จ่าย บทความน่ารู้ คำถามที่พบบ่อย   แผนที่มาไทยแฮร์ ติดต่อจองคิวตรวจ
รักษาผมร่วงผมบาง    
การรักษาภาวะผมร่วงผมบาง แก้ปัญหาศีรษะล้าน ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
 

รักษาอาการผมร่วง ลดปัญหาผมร่วง แก้ปัญหาผมบาง หยุดผมร่วง

หากท่านเป็นผู้มารับบริการรักษารายใหม่หลังจากจองคิวได้แล้ว โปรดมาตามวันเวลานัดเพื่อพบแพทย์ ขั้นตอนการพบแพทย์โดยเฉลี่ยใช้เวลา 10-15 นาที ต่อราย แพทย์จะทำการซักประวิติที่สำคัญแล้วบันทึกไว้ อาทิ ประวัติการใช้ยา, ประวัติแพ้ยา, ประวัติสัมผัสสารเคมี, ลักษณะอาการผมร่วง, ประวัติโรคประจำตัว, ประวัติการรักษาด้วยวิธีอื่นมาก่อน จากประวัติที่ได้จะประเมินร่วมกับ การตรวจร่างกายภายนอกทั่วๆไป ร่วมกับการตรวจสภาพหนังศีรษะ วัดระยะแนวร่นของผม ประเมินความหนาแน่นของเส้นผม ขนาดของเส้นผม ประเมินการอักเสบของหนังศีรษะ ทั้งหมดที่กล่าวมาส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 95 จะสามารถพิเคราะห์และวินิจฉัยถึงสาเหตุได้ หลังจากนั้นก็จะทำนายพยากรณ์ผลการรักษา อธิบายถึงข้อสงสัยต่างๆในการใช้ยา ใช้แชมพู และอธิบายถึงผลข้างเคียงบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ขั้นตอนสุดท้ายคือการรอรับยา รับใบนัดการมาตรวจติดตามผลการรักษา
การจ่ายยาของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ จะไม่เหมือนกันในแต่ละราย โดยเฉพาะในผู้หญิงและผู้ชาย ยาบางตัวไม่สามารถให้ได้ในผู้หญิง ยาบางตัวไม่สามารถให้ได้ในผู้ชาย อีกทั้งสาเหตุของผมร่วงผมบางในผู้หญิงและผู้ชายก็ไม่เหมือนกัน ทางไทยแฮร์เซ็นเตอร์จึงกำหนดแนวทางการรักษา ขั้นตอนการประเมิน รูปแบบการซักประวัติ แนวทางการตรวจร่างกาย การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ ไว้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ ผมร่วงในผู้หญิง และ ผมร่วงในผู้ชาย

ผู้เข้ารับการรักษาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ โปรดระลึกไว้ว่า : ประมาณร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการรักษา ภายใน 2 - 3 สัปดาห์แรกหลังเริ่มรักษา ท่านอาจจะมีผมร่วงมากขึ้นเล็กน้อย ซึ่งจะเป็นเพียงชั่วคราวระยะสั้นเท่านั้น ท่านไม่ควรตกใจ บางคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "การผลัดเซลล์รากผมที่ไม่แข็งแรงออกไป" ทางไทยแฮร์ฯ ขอยืนยันให้ท่านสบายใจว่า ปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องปกติ ส่วนหนึ่งมาจากยารักษาผมร่วงที่ไทยแฮร์ฯใช้อยู่ ผมที่ผลัดออกไปนั้นจะมีรากผมใหม่ขึ้นมาทดแทนในตำแหน่งเดิมแน่นอน 100 % และจะมีความแข็งแรงมากกว่ารากผมเดิมหลายเท่า ทางไทยแฮร์ขอยืนยันให้ท่านสบายใจและไม่ต้องกังวล
ส่วนผลการรักษาที่สำคัญมีรายละเอียดคือ : รวบรวมจากสถิติส่วนใหญ่ของผู้เข้ารับการรักษาผมร่วงผมบาง
- หากมีผิวหนังอักเสบร่วมด้วย จากสถิติการรักษาพบว่า อาการผิวหนังศีรษะอักเสบจะดีขึ้น ภายใน 2 สัปดาห์ หลังเริ่มรักษา
- หากมีปัญหาหนังศีรษะมัน ผิวหนังศีรษะมันจะดีขึ้น ภายใน 4 สัปดาห์ หลังเริ่มรักษา
- หากมีอาการผมร่วงมาก ก่อนมารักษา อาการผมร่วงจะ ดีขึ้น - ทุเลา - จนหยุดร่วง ภายใน 6 สัปดาห์ หลังเริ่มรักษา
- จะเริ่มมีไรผมอ่อนหรือขนอ่อนขึ้นจนมองเห็นด้วยตาเปล่า ในตำแหน่งที่มีผมบางเช่น มุมซ้ายและขวาของหน้าผาก, ตำแหน่งผมบางกลางศีรษะ, ผมบางบริเวณขวัญค่อนไปทางกระหม่อมหลัง ประมาณ ปลายเดือนที่ 3 หลังเริ่มรักษา


แนวทางการวินิจฉัยและรักษาในผู้หญิง
ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ การรักษาผมร่วงในผู้หญิง ค่อนข้างจะได้ผลดีเป็นที่น่าพึงพอใจมาก เพราะสาเหตุของผมร่วงในผู้หญิงที่มารักษาส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากพันธุกรรม ที่พบบ่อยคือ แพ้สารเคมี ขาดสารอาหารและวิตามิน เป็นโรคซีด โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคผิวหนังบางชนิด รูปแบบผมร่วงผมบางในกลุ่มนี้จะเป็นแบบร่วงทั้งศีรษะ การวินิจฉัยในกลุ่มนี้ทางแพทย์ของไทยแฮร์ฯ จะต้องละเอียดมากในการซักประวัติ ซึ่งทางไทยแฮร์ฯได้มีแนวทางการซักประวัติที่จัดไว้เป็นระเบียบและเป็นระบบให้ครอบคลุมทุกๆสาเหตุไว้ การตรวจร่างกายก็มีความสำคัญมากนอกเหนือจากการตรวจหนังศีรษะอย่างละเอียดแล้ว การตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิต จับชีพจร ตรวจต่อมไทรอยด์ ดูอาการอย่างอื่นที่อาจจะพบร่วมตามผิวหนัง เมื่อการวินิจฉัยไม่แน่นอน อาจจะจำเป็นต้องสืบค้นเพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ เป็นต้น
เมื่อสรุปสาเหตุที่คิดว่า น่าจะเป็น แพทย์ก็จะจ่ายยาให้ มีทั้งแชมพูยา โลชั่นหรือซีรั่ม และยารับประทาน 3 ชนิด ซึ่งจะทำหน้าที่เสริมการรักษาซึ่งกันและกัน ยารักษาผมร่วงในผู้หญิง โดยทั่วไปแล้วผลการรักษา ถ้าหากยังมีอาการผมร่วงเป็นที่วิตกอยู่ อาการผมร่วงจะลดลงหรือ หยุดร่วงแบบชัดเจน สังเกตและรู้สึกได้ ประมาณ 6 สัปดาห์หลังการรักษา และผมจะค่อยๆเริ่มหนาขึ้น มีผมใหม่งอกขึ้นมาประมาณ ปลายเดือนที่ 3 ในระหว่างนี้บางคนก็จะรับยาไปเลยทีเดียว 3 เดือนแล้วค่อยกลับมาดูผลการรักษาหรือบางรายที่สะดวกในการเดินทางก็มาติดตามการรักษาและรับยาทุกๆเดือน ดูรายละเอียดค่ารักษาผมร่วง

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาในผู้ชาย
ในแต่ละวันของผู้ที่มารักษาเรื่องผมร่วง ผมบาง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ กล่าวแบบง่ายๆ คือใน 10 คน จะเป็นผู้ชายประมาณ 7 และเป็นผู้หญิงประมาณ 3 คน และในผู้ชายที่มารับการรักษากว่าร้อยละ 90 สาเหตุมาจากพันธุกรรม การวินิจฉัยจะง่ายมากเพียงแค่การตรวจหนังศีรษะก็สามารถบอกได้ วินิจฉัยได้แล้ว โดยมีลักษณะที่สำคัญคือ
  1. มีการร่นของแนวผมด้านหน้า หรือมุมซ้ายและขวาของหน้าผาก ทำให้หน้าผากมีลักษณะคล้ายรูปตัวอักษร M
  2. ผมบางจนมองเห็นหนังศีรษะบริเวณกลางกระหม่อมและบริเวณ ขวัญค่อนไปด้านหลัง
  3. ผมบริเวณเหนือกกหูและท้ายทอย ขนาดเส้นผมและความหนาแน่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  4. มีหนังศีรษะอักเสบเป็นจุดแดงๆบริเวณรอบรูขุมขน
  5. มีหนังศีรษะมันมาก
  6. อาจจะมีหรือไม่มีประวัติว่า พ่อแม่มีปัญหาผมบางก็ได้
(ข้อ 1-3 มีความสำคัญมากในการวินิจฉัยว่าเป็นผมร่วงผมบางจากกรรมพันธุ์ในผู้ชาย โดยไม่ต้องมีประวัติว่าพ่อแม่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านก็ได้)

การรักษาในกลุ่มนี้ ทางแพทย์ที่ไทยแฮร์ฯ จะให้ยารักษา ทั้งยากินและยาใช้เฉพาะที่ในรูปของ แชมพูยา ซีรั่ม การรักษาจะเริ่มเห็นผลประมาณปลายเดือนที่ 3 ย่างเข้าเดือนที่ 4 บริเวณผมที่บางจะเริ่มมีความหนาแน่นของเส้นผมมากขึ้นและ ผมที่เส้นเล็กจะมีเส้นใหญ่มากขึ้น หนังศีรษะที่มองเห็นจะถูกปกคลุมด้วยขนอ่อนจนมองไม่ค่อยเห็นหนังศีรษะ อาการที่พบร่วม เช่น อาการอักเสบที่ผิวหนังจะดีขึ้นหลังรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ อาการผมมันจะเริ่มดีขึ้นประมาณ 4 สัปดาห์ หลังรักษา ถ้าผมร่วงมากก่อนมารักษา ผมจะร่วงน้อยลงหรือหยุดร่วงประมาณ 6 สัปดาห์ ดูการสำรวจผลการรักษา
ยาที่ใช้รักษาอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงมาก อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างแต่ไม่รุนแรงและไม่น่ากลัว ผลระยะยาวยังไม่เคยปรากฏในระยะเวลา สิบกว่าปีที่ผ่านมา อ่านคำถามที่พบบ่อย
ในกลุ่มที่มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ หรือจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชาย ถึงแม้ว่าการรักษาที่มีในโลกนี้ยังไม่มีวิธีที่ทำให้หายขาดถาวร แต่ทางไทยแฮร์ฯ เห็นว่าเมื่อเริ่มมีอาการ หากเกรงว่าจะศีรษะล้านเร็วก่อนวัยอันควร ควรรีบรักษาแต่เนิ่นๆ เพื่อเป็นการประคับประคองไม่ให้รากผมสูญเสียแบบถาวร
 
    
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่

เวลาเปิดทำการของคลินิกรักษาผมร่วง
วันมาฆบูชา อ. 19 ก.พ. 62 เปิดปกติ

วันจักรี ส. 6 เม.ย.62 เปิดปกติ

วันแรงงาน พ. 1 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันพืชมงคล พฤ. 9 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันวิสาขบูชา ส. 18 พ.ค. 62 เปิดปกติสงกรานต์ หยุด 6 วัน 13 - 18 เม.ย.62

  จ. - ศ.     11.00 - 17.30 น.
         ส.     10.00 - 17.30 น.
       อา.     หยุด

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.30 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

ผมร่วง ผมบาง แก้ปัญหาทันที

Bookmark and Share    


ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง
- จุดเริ่มต้นของผู้ที่มีอาการผมร่วง
- สาเหตุของภาวะผมร่วง
- ชนิดของอาการผมร่วง
- อาหารเสริม วิตามิน สำหรับผู้ที่มีอาการผมร่วง
- อาหารยุคปัจจุบันกับภาวะผมร่วง
- เคล็ดลับเพื่อช่วยลดปัญหาผมร่วง
- สมุนไพรอาหารเสริมที่ช่วยลดผมร่วง
- ยาปลูกผม ยารักษาผมร่วง
- ยาที่ทำให้เกิดภาวะผมร่วง
- สภาพหนังศีรษะกับอาการผมร่วง
- เคล็ดลับในการลดปัญหาหนังศีรษะมัน
- การใช้แชมพูในผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะมัน
- หนังศีรษะที่มันทำให้เกิดผมร่วงได้หรือไม่
- สาเหตุผมร่วง ผมบางในผู้หญิง
- การรักษาผมร่วง แก้ปัญหาผมบางในผู้หญิง
- ยาปลูกผมในผู้หญิง
- โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ
- วิธีแก้ปัญหาผมร่วงโดยวิธีธรรมชาติด้วยตนเอง
- ลดผมร่วงด้วยสมุนไพรและอาหารธรรมชาติ
- เคล็ดลับการดูแลรักษาผมในหน้าร้อน
- กฎเหล็ก 6 ข้อเพื่อป้องกันศีรษะล้านก่อนวัย
- การขาดไบโอตินกับภาวะผมร่วง
- แชมพูรักษาผมร่วง
- สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นผม
- สาเหตุของผมร่วงศีรษะล้านในผู้ชาย
- ผมร่วงกับอาหารที่ควรและไม่ควร
- 12 ชนิดอาหารสำหรับผมร่วง
- จัดแต่งทรงผมสำหรับคนผมบาง
- ความผิดปกติเรื่องรูปร่างของเส้นผม
- รักษาผมร่วงด้วยสมุนไพรไทย
- วิธีป้องกันผมแตกปลาย
- ผมร่วงกับยาคุมกำเนิด
- ผมร่วงเกิดจากสาเหตุหลักๆอะไรบ้าง
- น้ำกะทิและน้ำมะพร้าวกับคนศีรษะล้าน
- ศัลยกรรมปลูกผมถาวร
- ก่อนปลูกผมด้วยวิธีศัลยกรรม

© สงวนลิขสิทธิ์ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ : 27/298-300 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยข้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พระราม 7 บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร 02-4460875
เนื้อหาทุกชนิดทั้ง บทความ ภาพถ่าย วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ในเว็บไซต์นี้ ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ซ้ำในทุกกรณี
บทความและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เขียนขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบาง คำแนะนำในบทความต้องการเพียงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษา
ท่านควรใช้วิจารณญาณไตร่ตรองในเนื้อหา และไม่ควรเอาข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาไปใช้เองโดยปราศจากคำแนะนำอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ