วิธีการรักษา   บริการรักษา
ค่าใช้จ่าย บทความน่ารู้ คำถามที่พบบ่อย   แผนที่มาไทยแฮร์ ติดต่อจองคิวตรวจ
 
คำถามที่พบบ่อยเมื่อมีอาการผมร่วง ผมบาง รวมถึงข้อสงสัยต่างๆในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
 

ปัญหาผมร่วงและคำถามที่พบบ่อย

คำถามต่างๆที่รวบรวมมาในหมวดนี้ เป็นคำถามที่เกิดขึ้นจริง จากประสบการณ์การรักษา ของแพทย์ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ คำตอบและแนวทางการปฏิบัติตัวเป็นเพียงคำแนะนำในเบื้องต้นจากประสบการณ์ของ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์เท่านั้น

คำถามเกี่ยวกับการรักษาและยาปลูกผม
ยาที่กินของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ ทำให้ผมร่วงมากขึ้นหรือไม่?
การรักษาของไทยแฮร์เซ็นเตอร์เป็นการรักษาแบบผสมผสาน ทั้งยากิน แชมพูยา และซีรั่ม ในบางรายหลังการรักษาไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์ อาจจะวิตกว่ามีผมร่วงมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุได้ 3 ประการคือ
- เป็นความบังเอิญที่ประจวบเหมาะกับรอบของการร่วงของผมปกติ (หรือที่เรียกว่า ผมผลัดเซลล์) แต่เนื่องจากรากผมที่ยังไม่ได้รับการรักษามีความอ่อนแอมากจึงมีผมร่วงออกมามากจนน่าวิตก
- เป็นผลมาจากซีรั่ม ของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ที่ใช้ หรือแชมพู ที่ใช้ เนื่องจาก ในบางคนมีภาวะหนังศีรษะมัน มาก แชมพูและซีรั่มของไทยแฮร์ฯ จะละลายไขมันที่อยู่บริเวณโดยรอบรากผม เพื่อลดปัญหาหนังศีรษะมันทำให้รากผมที่มีแนวโน้มไม่แข็งแรงอยู่แล้วหลุดร่วงออกมา
- ในผู้ที่มารับการรักษาบางรายอาจจะได้รับยาในกลุ่มขยายหลอดเลือดที่หนังศีรษะเพื่อเพิ่มออกซิเจนและ สารอาหารที่สำคัญให้แก่รากผม นี่อาจจะเป็นสาเหตุให้ผมร่วงมากขึ้น

* ไม่ว่าสาเหตุของผมร่วงมากขึ้นช่วงระหว่างการรักษาจะเป็นมาจากสาเหตุใด ก็ตาม โปรดมั่นใจว่าระหว่างการรักษาถ้าผมร่วงมากไม่ต้องวิตก เพราะว่ายังมีผมใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนบริเวณรากผมเดิมที่ร่วงออกไป และรากผมที่เกิดขึ้นใหม่จะแข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่า

ยาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้มีผลข้างเคียงในระยะยาวหรือมีการสะสมของยาหรือไม่ ?
ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อนว่าผู้ที่มารับการตรวจรักษาเรื่องผมร่วงที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ จะได้รับยากิน แชมพู และซีรั่มไม่เหมือนกันในแต่ละราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของหนังศีรษะ ความรุนแรงของอาการผมร่วง และรูปแบบบริเวณที่ผมร่วง ซึ่งทั้งหมดประเมินได้จากการที่แพทย์ตรวจสภาพหนังศีรษะและเส้นผม
* แต่สามารถกล่าวโดยสรุปว่าหากใช้ยาตามคำแนะนำ ไม่ใช้ยาเกิดขนาดที่แนะนำ ยาทั้งหมดที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้รักษาอยู่นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยสูงมาก ตั้งแต่ใช้มากว่าสิบปียังไม่เคยมีผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างใด ส่วนใหญ่เป็นผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่อันตราย อาทิ
- ตึงๆ บริเวณหนังศีรษะในระยะ 7-10 วัน แรก และอาการจะทุเลาไปเอง
- เจ็บตึงเต้านมสำหรับผู้ชาย บางรายอาการคล้ายกับเด็กหนุ่มนมแตกพาน เนื่องจากยาบางตัว เลียนแบบ และทำงานโดยการปรับสมดุลย์ของฮอร์โมนเพศชาย ทั้งนี้ยาไม่มีผลในเรื่องที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง (Sexual Dysfunction)
- พบว่าในบางรายที่มีความเครียดเป็นทุนรอนเดิมอยู่ หรือมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง เบาหวาน และ อายุมากกว่า 40 ปี อาจจะมีผลทำให้ความต้องการทางเพศลดลงเล็กน้อย (Sexual Desire) ในกลุ่มนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นผลมาจากยาหรือไม่หรือเป็นอุบัติการณ์ร่วมโดยบังเอิญ ทั้งหมดพบว่าเป็นเพียงชั่วคราวอาการจะหายไปเองแม้แต่ในระหว่างรักษาอยู่ ไม่จำเป็นต้องหยุดยา พบประมาณ 8 ใน 1000 ราย
- ผมร่วงมากในระยะแรก 15-20 วัน ของการรักษา ซึ่งจะมีผมใหม่ขึ้นมาทดแทน

รักษาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ เมื่อแพทย์ปรับยาขึ้น ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นหรือไม่ ?
ไม่ ค่าใช้จ่ายที่ไทยแฮร์เซนเตอร์ จะไม่มากขึ้นกว่าครั้งแรกที่มารับบริการ ไม่ว่าแพทย์จะปรับยาเพิ่มขึ้นขนาดใดก็ตาม โดยการรักษามาตรฐานของเราผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับ
- แชมพูยากระตุ้นขนอ่อน เพิ่มเลือดหล่อเลี้ยงหนังศีรษะ
- ซีรั่มเสริมความแข็งแรงให้รากผมและลดหนังศีรษะมัน
- ยารับประทาน 3 ชนิด ปริมาณ สำหรับ รับประทานได้ 1 เดือน
ค่าใช้จ่ายจะเท่าเดิมทุกครั้ง ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คำถามเกี่ยวกับผลการรักษา
เมื่อหยุดยาของไทยแฮร์เซ็นเตอร์แล้วผมจะกลับมาร่วงมากกว่าเดิมหรือไม่ ?
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าสาเหตุของผมร่วงผมบางมาจากกรรมพันธุ์ การรักษาที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นการรักษาประคับประคองประวิงเวลาไม่ให้ เข้าสู่ภาวะศีรษะล้านถาวร เร็วกว่าวัยอันควรเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรักษาให้หายขาดแบบถาวร (จะมีอยู่เพียงวิธีเดียวที่ยอมรับกันว่าผลการรักษาคงถาวรหากทำในมือผู้เชี่ยวชาญจริงคือ ศัลยกรรมปลูกผม) เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนที่ควบคุมกำกับฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ก็เช่นเดียวกัน เรามีเป้าหมายยืดอายุเส้นผม และคงสภาพไว้บนศีรษะให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยและจะแนะนำกันในระหว่างการรักษา แต่ทั้งนี้เราก็ไม่แนะนำให้ใช้ยาอย่างต่อเนื่องไปตลอด จากข้อมูลทางวิชาการที่เรามีอยู่ แม้ยาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้อยู่จะมีความปลอดภัยสูงมาก เราก็ไม่แนะนำให้ใช้ยาอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 2 ปี โดยเฉลี่ยตามข้อมูลที่มีอยู่ มีผู้ใช้ต่อเนื่อง นานสุด 18 เดือน หลังจากหยุดยาสามารถคงสภาพผมไว้ได้ ถึง 15 เดือน จึงกลับมามีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางอีกครั้ง และผมจะกลับคืนสู่สภาพเดิมตามสภาพที่ควรจะเป็น เท่าอายุขนาดนั้น เฉลี่ยใช้เวลา 18 เดือน หลังหยุดรักษาหรือหยุดยาแบบสิ้นเชิง

* ข้อแนะนำ การรักษาด้วยวิธีที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้อยู่ ได้รับการยอมรับแล้วว่า เป็นการคงสภาพรากผมให้คงอยู่ ดีกว่าการปล่อยให้ เซลล์รากผมเสื่อมไปอย่างถาวร ซึ่งเมื่อนั้นจะไม่สามารถฟื้นฟูรากผมได้อีกเลย

คำถามเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวและอาหารการกิน
มีข้อห้ามอะไรที่สำคัญในผู้ที่เคยมีหรือกำลังมีอาการผมร่วง ?
ข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ได้แนะนำมาโดยตลอดคือ
 • ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีในการแต่งรูปทรงผม อาทิ เจล, แว็กซ์, น้ำมันแต่งผม อนุโลม ได้แต่เพียง มูสซ์
 • ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีกับหนังศีรษะ ไม่ว่าจะเป็น ย้อม, โกรก,ยืด, ดัด ข้อนี้ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • การใช้ไดร์เป่าผม ไม่ควรใช้ลมร้อน
 • สามารถสระผมได้ทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • ไม่ควรใช้ครีมนวดผม เพราะจะทำให้การรักษาหนังศีรษะมัน ทำได้ยากขึ้น
 • กรณีที่มีรังแคร่วมและใช้แชมพูอื่นที่รักษารังแคได้ดี ให้ใช้แชมพูเดิมต่อ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนที่เหลือให้ใช้แชมพูยา ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ให้ไป
 • การกินอาหารเสริมหรือวิตามินร่วม ไม่ใช่ข้อห้าม แต่พึงระวัง วิตามินเอ และวิตามินอี ในปริมาณที่เกิดขนาดเพียงเล็กน้อย ทำให้ผมร่วงมากขึ้นอย่างง่ายดาย อาหารสำหรับผู้ที่มีผมร่วง
 • อาหารที่มันมากไป และอาหารที่เค็มจัดทำให้ผมร่วงมากขึ้น ส่วนอาหารที่เผ็ด ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าทำให้ผมร่วงมากขึ้น
 • การใช้หวีซี่ห่างๆช่วยยืดอายุของรากผมได้อีกทั้งปลายซี่ที่มนยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่หนังศีรษะ
 • การนวดคลึงหนังศีรษะไม่ใช่ข้อห้าม แต่ไม่ควรทำมากไปในคนที่มีหนังศีรษะมัน ที่ยังควบคุมไม่ได้ เพราะการนวดจะกระตุ้นให้ต่อมไขมันสร้างไขมันมามากขึ้น
 • อาหารประเภทโปรตีนจากพืชตระกูลถั่ว (Soy Protein) ในปริมาณที่สูงมากๆ สามารถทำให้ผมร่วงน้อยลง และผมดกขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาทิ น้ำนมถั่วเหลืองในปริมาณที่สูงมากๆ
 • หากดื่มแอลกอฮอล์ ควรพอประมาณเพราะแอลกอฮอล์ที่สูงทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุที่สำคัญต่อการเติบโตของเส้นผมได้ลดลง เช่น สังกะสี (Zinc), วิตามินซี (Ascorbic acid), วิตามินบี, โฟลิค (ช่วยในเรื่องความเข้มของเลือด)
 • บุหรี่เป็นภัยอันร้ายกาจ ขัดขวางการเจริญเติบโตของเส้นผม ลดปริมาณออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงรากผม
 • สามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมได้เพิ่มเติม บทความที่น่าสนใจ
 
    
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่

เวลาเปิดทำการของคลินิกรักษาผมร่วง
วันบรมราชาภิเษก 4 พ.ค. 62 เปิดปกติ


วันบรมราชาภิเษก หยุด 1 วัน จ. 6 พ.ค. 62


วันพืชมงคล พฤ. 9 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันวิสาขบูชา ส. 18 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันอาสาฬหบูชา อ. 16 ก.ค. 62 เปิดปกติ

วันเข้าพรรษา พ. 17 ก.ค. 62 เปิดปกติ

ชดเชยวันเฉลิมฯ ร.10 จ. 29 ก.ค. 62 เปิดปกติ

วันแม่ จ. 12 ส.ค. 62 เปิดปกติ  จ. - ศ.     11.00 - 17.30 น.
         ส.     10.00 - 17.30 น.
       อา.     หยุด

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.30 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

ผมร่วง ผมบาง แก้ปัญหาทันที

Bookmark and Share    


ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง
- จุดเริ่มต้นของผู้ที่มีอาการผมร่วง
- สาเหตุของภาวะผมร่วง
- ชนิดของอาการผมร่วง
- อาหารเสริม วิตามิน สำหรับผู้ที่มีอาการผมร่วง
- อาหารยุคปัจจุบันกับภาวะผมร่วง
- เคล็ดลับเพื่อช่วยลดปัญหาผมร่วง
- สมุนไพรอาหารเสริมที่ช่วยลดผมร่วง
- ยาปลูกผม ยารักษาผมร่วง
- ยาที่ทำให้เกิดภาวะผมร่วง
- สภาพหนังศีรษะกับอาการผมร่วง
- เคล็ดลับในการลดปัญหาหนังศีรษะมัน
- การใช้แชมพูในผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะมัน
- หนังศีรษะที่มันทำให้เกิดผมร่วงได้หรือไม่
- สาเหตุผมร่วง ผมบางในผู้หญิง
- การรักษาผมร่วง แก้ปัญหาผมบางในผู้หญิง
- ยาปลูกผมในผู้หญิง
- โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ
- วิธีแก้ปัญหาผมร่วงโดยวิธีธรรมชาติด้วยตนเอง
- ลดผมร่วงด้วยสมุนไพรและอาหารธรรมชาติ
- เคล็ดลับการดูแลรักษาผมในหน้าร้อน
- กฎเหล็ก 6 ข้อเพื่อป้องกันศีรษะล้านก่อนวัย
- การขาดไบโอตินกับภาวะผมร่วง
- แชมพูรักษาผมร่วง
- สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นผม
- สาเหตุของผมร่วงศีรษะล้านในผู้ชาย
- ผมร่วงกับอาหารที่ควรและไม่ควร
- 12 ชนิดอาหารสำหรับผมร่วง
- จัดแต่งทรงผมสำหรับคนผมบาง
- ความผิดปกติเรื่องรูปร่างของเส้นผม
- รักษาผมร่วงด้วยสมุนไพรไทย
- วิธีป้องกันผมแตกปลาย
- ผมร่วงกับยาคุมกำเนิด
- ผมร่วงเกิดจากสาเหตุหลักๆอะไรบ้าง
- น้ำกะทิและน้ำมะพร้าวกับคนศีรษะล้าน
- ศัลยกรรมปลูกผมถาวร
- ก่อนปลูกผมด้วยวิธีศัลยกรรม

© สงวนลิขสิทธิ์ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ : 27/298-300 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยข้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พระราม 7 บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร 02-4460875
เนื้อหาทุกชนิดทั้ง บทความ ภาพถ่าย วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ในเว็บไซต์นี้ ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ซ้ำในทุกกรณี
บทความและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เขียนขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบาง คำแนะนำในบทความต้องการเพียงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษา
ท่านควรใช้วิจารณญาณไตร่ตรองในเนื้อหา และไม่ควรเอาข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาไปใช้เองโดยปราศจากคำแนะนำอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ