วิธีการรักษา   บริการรักษา
ค่าใช้จ่าย บทความน่ารู้ คำถามที่พบบ่อย   แผนที่มาไทยแฮร์ ติดต่อจองคิวตรวจ
 
คำถามที่พบบ่อยเมื่อมีอาการผมร่วง ผมบาง รวมถึงข้อสงสัยต่างๆในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
 

ปัญหาผมร่วงและคำถามที่พบบ่อย

คำถามต่างๆที่รวบรวมมาในหมวดนี้ เป็นคำถามที่เกิดขึ้นจริง จากประสบการณ์การรักษา ของแพทย์ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ คำตอบและแนวทางการปฏิบัติตัวเป็นเพียงคำแนะนำในเบื้องต้นจากประสบการณ์ของ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์เท่านั้น

คำถามเกี่ยวกับการรักษาและยาปลูกผม
ยาที่กินของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ ทำให้ผมร่วงมากขึ้นหรือไม่?
การรักษาของไทยแฮร์เซ็นเตอร์เป็นการรักษาแบบผสมผสาน ทั้งยากิน แชมพูยา และซีรั่ม ในบางรายหลังการรักษาไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์ อาจจะวิตกว่ามีผมร่วงมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุได้ 3 ประการคือ
- เป็นความบังเอิญที่ประจวบเหมาะกับรอบของการร่วงของผมปกติ (หรือที่เรียกว่า ผมผลัดเซลล์) แต่เนื่องจากรากผมที่ยังไม่ได้รับการรักษามีความอ่อนแอมากจึงมีผมร่วงออกมามากจนน่าวิตก
- เป็นผลมาจากซีรั่ม ของไทยแฮร์เซ็นเตอร์ที่ใช้ หรือแชมพู ที่ใช้ เนื่องจาก ในบางคนมีภาวะหนังศีรษะมัน มาก แชมพูและซีรั่มของไทยแฮร์ฯ จะละลายไขมันที่อยู่บริเวณโดยรอบรากผม เพื่อลดปัญหาหนังศีรษะมันทำให้รากผมที่มีแนวโน้มไม่แข็งแรงอยู่แล้วหลุดร่วงออกมา
- ในผู้ที่มารับการรักษาบางรายอาจจะได้รับยาในกลุ่มขยายหลอดเลือดที่หนังศีรษะเพื่อเพิ่มออกซิเจนและ สารอาหารที่สำคัญให้แก่รากผม นี่อาจจะเป็นสาเหตุให้ผมร่วงมากขึ้น

* ไม่ว่าสาเหตุของผมร่วงมากขึ้นช่วงระหว่างการรักษาจะเป็นมาจากสาเหตุใด ก็ตาม โปรดมั่นใจว่าระหว่างการรักษาถ้าผมร่วงมากไม่ต้องวิตก เพราะว่ายังมีผมใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนบริเวณรากผมเดิมที่ร่วงออกไป และรากผมที่เกิดขึ้นใหม่จะแข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่า

ยาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้มีผลข้างเคียงในระยะยาวหรือมีการสะสมของยาหรือไม่ ?
ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อนว่าผู้ที่มารับการตรวจรักษาเรื่องผมร่วงที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ จะได้รับยากิน แชมพู และซีรั่มไม่เหมือนกันในแต่ละราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของหนังศีรษะ ความรุนแรงของอาการผมร่วง และรูปแบบบริเวณที่ผมร่วง ซึ่งทั้งหมดประเมินได้จากการที่แพทย์ตรวจสภาพหนังศีรษะและเส้นผม
* แต่สามารถกล่าวโดยสรุปว่าหากใช้ยาตามคำแนะนำ ไม่ใช้ยาเกิดขนาดที่แนะนำ ยาทั้งหมดที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้รักษาอยู่นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยสูงมาก ตั้งแต่ใช้มากว่าสิบปียังไม่เคยมีผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างใด ส่วนใหญ่เป็นผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่อันตราย อาทิ
- ตึงๆ บริเวณหนังศีรษะในระยะ 7-10 วัน แรก และอาการจะทุเลาไปเอง
- เจ็บตึงเต้านมสำหรับผู้ชาย บางรายอาการคล้ายกับเด็กหนุ่มนมแตกพาน เนื่องจากยาบางตัว เลียนแบบ และทำงานโดยการปรับสมดุลย์ของฮอร์โมนเพศชาย ทั้งนี้ยาไม่มีผลในเรื่องที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง (Sexual Dysfunction)
- พบว่าในบางรายที่มีความเครียดเป็นทุนรอนเดิมอยู่ หรือมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง เบาหวาน และ อายุมากกว่า 40 ปี อาจจะมีผลทำให้ความต้องการทางเพศลดลงเล็กน้อย (Sexual Desire) ในกลุ่มนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นผลมาจากยาหรือไม่หรือเป็นอุบัติการณ์ร่วมโดยบังเอิญ ทั้งหมดพบว่าเป็นเพียงชั่วคราวอาการจะหายไปเองแม้แต่ในระหว่างรักษาอยู่ ไม่จำเป็นต้องหยุดยา พบประมาณ 8 ใน 1000 ราย
- ผมร่วงมากในระยะแรก 15-20 วัน ของการรักษา ซึ่งจะมีผมใหม่ขึ้นมาทดแทน

รักษาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ เมื่อแพทย์ปรับยาขึ้น ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นหรือไม่ ?
ไม่ ค่าใช้จ่ายที่ไทยแฮร์เซนเตอร์ จะไม่มากขึ้นกว่าครั้งแรกที่มารับบริการ ไม่ว่าแพทย์จะปรับยาเพิ่มขึ้นขนาดใดก็ตาม โดยการรักษามาตรฐานของเราผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับ
- แชมพูยากระตุ้นขนอ่อน เพิ่มเลือดหล่อเลี้ยงหนังศีรษะ
- ซีรั่มเสริมความแข็งแรงให้รากผมและลดหนังศีรษะมัน
- ยารับประทาน 3 ชนิด ปริมาณ สำหรับ รับประทานได้ 1 เดือน
ค่าใช้จ่ายจะเท่าเดิมทุกครั้ง ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คำถามเกี่ยวกับผลการรักษา
เมื่อหยุดยาของไทยแฮร์เซ็นเตอร์แล้วผมจะกลับมาร่วงมากกว่าเดิมหรือไม่ ?
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าสาเหตุของผมร่วงผมบางมาจากกรรมพันธุ์ การรักษาที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นการรักษาประคับประคองประวิงเวลาไม่ให้ เข้าสู่ภาวะศีรษะล้านถาวร เร็วกว่าวัยอันควรเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรักษาให้หายขาดแบบถาวร (จะมีอยู่เพียงวิธีเดียวที่ยอมรับกันว่าผลการรักษาคงถาวรหากทำในมือผู้เชี่ยวชาญจริงคือ ศัลยกรรมปลูกผม) เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนที่ควบคุมกำกับฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ก็เช่นเดียวกัน เรามีเป้าหมายยืดอายุเส้นผม และคงสภาพไว้บนศีรษะให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยและจะแนะนำกันในระหว่างการรักษา แต่ทั้งนี้เราก็ไม่แนะนำให้ใช้ยาอย่างต่อเนื่องไปตลอด จากข้อมูลทางวิชาการที่เรามีอยู่ แม้ยาที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้อยู่จะมีความปลอดภัยสูงมาก เราก็ไม่แนะนำให้ใช้ยาอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 2 ปี โดยเฉลี่ยตามข้อมูลที่มีอยู่ มีผู้ใช้ต่อเนื่อง นานสุด 18 เดือน หลังจากหยุดยาสามารถคงสภาพผมไว้ได้ ถึง 15 เดือน จึงกลับมามีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางอีกครั้ง และผมจะกลับคืนสู่สภาพเดิมตามสภาพที่ควรจะเป็น เท่าอายุขนาดนั้น เฉลี่ยใช้เวลา 18 เดือน หลังหยุดรักษาหรือหยุดยาแบบสิ้นเชิง

* ข้อแนะนำ การรักษาด้วยวิธีที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ใช้อยู่ ได้รับการยอมรับแล้วว่า เป็นการคงสภาพรากผมให้คงอยู่ ดีกว่าการปล่อยให้ เซลล์รากผมเสื่อมไปอย่างถาวร ซึ่งเมื่อนั้นจะไม่สามารถฟื้นฟูรากผมได้อีกเลย

คำถามเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวและอาหารการกิน
มีข้อห้ามอะไรที่สำคัญในผู้ที่เคยมีหรือกำลังมีอาการผมร่วง ?
ข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ได้แนะนำมาโดยตลอดคือ
 • ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีในการแต่งรูปทรงผม อาทิ เจล, แว็กซ์, น้ำมันแต่งผม อนุโลม ได้แต่เพียง มูสซ์
 • ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีกับหนังศีรษะ ไม่ว่าจะเป็น ย้อม, โกรก,ยืด, ดัด ข้อนี้ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • การใช้ไดร์เป่าผม ไม่ควรใช้ลมร้อน
 • สามารถสระผมได้ทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • ไม่ควรใช้ครีมนวดผม เพราะจะทำให้การรักษาหนังศีรษะมัน ทำได้ยากขึ้น
 • กรณีที่มีรังแคร่วมและใช้แชมพูอื่นที่รักษารังแคได้ดี ให้ใช้แชมพูเดิมต่อ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนที่เหลือให้ใช้แชมพูยา ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ให้ไป
 • การกินอาหารเสริมหรือวิตามินร่วม ไม่ใช่ข้อห้าม แต่พึงระวัง วิตามินเอ และวิตามินอี ในปริมาณที่เกิดขนาดเพียงเล็กน้อย ทำให้ผมร่วงมากขึ้นอย่างง่ายดาย อาหารสำหรับผู้ที่มีผมร่วง
 • อาหารที่มันมากไป และอาหารที่เค็มจัดทำให้ผมร่วงมากขึ้น ส่วนอาหารที่เผ็ด ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าทำให้ผมร่วงมากขึ้น
 • การใช้หวีซี่ห่างๆช่วยยืดอายุของรากผมได้อีกทั้งปลายซี่ที่มนยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่หนังศีรษะ
 • การนวดคลึงหนังศีรษะไม่ใช่ข้อห้าม แต่ไม่ควรทำมากไปในคนที่มีหนังศีรษะมัน ที่ยังควบคุมไม่ได้ เพราะการนวดจะกระตุ้นให้ต่อมไขมันสร้างไขมันมามากขึ้น
 • อาหารประเภทโปรตีนจากพืชตระกูลถั่ว (Soy Protein) ในปริมาณที่สูงมากๆ สามารถทำให้ผมร่วงน้อยลง และผมดกขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาทิ น้ำนมถั่วเหลืองในปริมาณที่สูงมากๆ
 • หากดื่มแอลกอฮอล์ ควรพอประมาณเพราะแอลกอฮอล์ที่สูงทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุที่สำคัญต่อการเติบโตของเส้นผมได้ลดลง เช่น สังกะสี (Zinc), วิตามินซี (Ascorbic acid), วิตามินบี, โฟลิค (ช่วยในเรื่องความเข้มของเลือด)
 • บุหรี่เป็นภัยอันร้ายกาจ ขัดขวางการเจริญเติบโตของเส้นผม ลดปริมาณออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงรากผม
 • สามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมได้เพิ่มเติม บทความที่น่าสนใจ
 
    
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่

เวลาเปิดทำการของคลินิกรักษาผมร่วง
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ส. 13 ต.ค. 61 เปิดปกติ

วันปิยะมหาราช อ. 23 ต.ค. 61 เปิดปกติ

วันพ่อ พ. 5 ธ.ค. 61 เปิดปกติ

วันรัฐธรรมนูญ จ. 10 ธ.ค. 61 เปิดปกติปีใหม่หยุด 11 วัน อา. 23 ธ.ค.61- พ.2 ม.ค.62

  จ. - ศ.     11.00 - 17.30 น.
         ส.     10.00 - 17.30 น.
       อา.     หยุด

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.30 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

ผมร่วง ผมบาง แก้ปัญหาทันที

Bookmark and Share    


ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง
- จุดเริ่มต้นของผู้ที่มีอาการผมร่วง
- สาเหตุของภาวะผมร่วง
- ชนิดของอาการผมร่วง
- อาหารเสริม วิตามิน สำหรับผู้ที่มีอาการผมร่วง
- อาหารยุคปัจจุบันกับภาวะผมร่วง
- เคล็ดลับเพื่อช่วยลดปัญหาผมร่วง
- สมุนไพรอาหารเสริมที่ช่วยลดผมร่วง
- ยาปลูกผม ยารักษาผมร่วง
- ยาที่ทำให้เกิดภาวะผมร่วง
- สภาพหนังศีรษะกับอาการผมร่วง
- เคล็ดลับในการลดปัญหาหนังศีรษะมัน
- การใช้แชมพูในผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะมัน
- หนังศีรษะที่มันทำให้เกิดผมร่วงได้หรือไม่
- สาเหตุผมร่วง ผมบางในผู้หญิง
- การรักษาผมร่วง แก้ปัญหาผมบางในผู้หญิง
- ยาปลูกผมในผู้หญิง
- โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ
- วิธีแก้ปัญหาผมร่วงโดยวิธีธรรมชาติด้วยตนเอง
- ลดผมร่วงด้วยสมุนไพรและอาหารธรรมชาติ
- เคล็ดลับการดูแลรักษาผมในหน้าร้อน
- กฎเหล็ก 6 ข้อเพื่อป้องกันศีรษะล้านก่อนวัย
- การขาดไบโอตินกับภาวะผมร่วง
- แชมพูรักษาผมร่วง
- สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นผม
- สาเหตุของผมร่วงศีรษะล้านในผู้ชาย
- ผมร่วงกับอาหารที่ควรและไม่ควร
- 12 ชนิดอาหารสำหรับผมร่วง
- จัดแต่งทรงผมสำหรับคนผมบาง
- ความผิดปกติเรื่องรูปร่างของเส้นผม
- รักษาผมร่วงด้วยสมุนไพรไทย
- วิธีป้องกันผมแตกปลาย
- ผมร่วงกับยาคุมกำเนิด
- ผมร่วงเกิดจากสาเหตุหลักๆอะไรบ้าง
- น้ำกะทิและน้ำมะพร้าวกับคนศีรษะล้าน
- ศัลยกรรมปลูกผมถาวร
- ก่อนปลูกผมด้วยวิธีศัลยกรรม

© สงวนลิขสิทธิ์ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ : 27/298-300 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยข้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พระราม 7 บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร 02-4460875
เนื้อหาทุกชนิดทั้ง บทความ ภาพถ่าย วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ในเว็บไซต์นี้ ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ซ้ำในทุกกรณี
บทความและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เขียนขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบาง คำแนะนำในบทความต้องการเพียงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษา
ท่านควรใช้วิจารณญาณไตร่ตรองในเนื้อหา และไม่ควรเอาข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาไปใช้เองโดยปราศจากคำแนะนำอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ