แก้ปัญหาผมร่วง   บริการรักษา
ค่าใช้จ่าย บทความน่ารู้ คำถามที่พบบ่อย   แผนที่มาไทยแฮร์ ติดต่อจองคิวตรวจ
 
ความผิดปกติที่อาจพบได้ของเส้นผม ............โดย ทีมงานวิชาการ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
 

ความผิดปกติเรื่องรูปร่างที่อาจพบได้ของเส้นผม

ความผิดปกติในเรื่องรูปร่างของเส้นผม ไม่ว่าจะเป็น ผมเปราะบาง ผมเป็นปม ผมแตกปลาย ผมหยิก ผมหยักศก ผมขาดกลาง ผมเส้นเล็ก ฯลฯ ต่างเหล่านี้ล้วนทำให้ผมร่วงได้ทั้งสิ้น สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพผมไม่ดี ขาดสารอาหารประเภทโปรตีน ส่วนการรักษาไม่ใช้เรื่องยาก แต่ต้องทำต่อเนื่อง

ลักษณะของเส้นผมที่ปกติ
ลักษณะของเส้นผมปกติมีได้หลายแบบทั้ง เส้นผมตรง ผมหยักศก และผมหยิก ผมที่มีสุขภาพดีปกติ ผิวนอกจะประกอบไปด้วย เซลล์เคอราตินที่ตายแล้ว (dead keratinized cuticle cells) เรียงซ้อนกันอยู่เป็นชั้น ๆ คล้าย ๆ กับหลังคากระเบื้อง ผิวชั้นนอกของเส้นผมจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด และทำหน้าที่ช่วยในการป้องกันส่วนชั้นในของเส้นผม (inner cortex) ส่วนชั้นในของเส้นผมก็จะประกอบไปด้วย เซลล์เคอราตินที่ตายแล้วที่ถูกบีบให้แบนรวมติดกัน
ความแตกต่างระหว่างผมตรง ผมหยักศก และผมหยิก คือรูปร่างของเส้นผม ผมตรงจะมีหน้าตัดเป็นวงกลม หรือเกือบกลม ผมหยักศกจะมีหน้าตัดเป็นรูปไข่ และผมหยิกจะมีหน้าตัดเป็นรูปไข่ที่ค่อนข้างแบน
ผมตรง ซึ่งจะมีหน้าตัดเป็นวงกลมหมายความว่ามีความแข็งแรงเท่ากันในทุก ๆ ทิศทางของแรงที่มากระทำต่อเส้นผม แต่ผมหยักศกและผมหยิกซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปไข่จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า ในส่วนของหน้าตัดที่ค่อนข้างแบน และจะแข็งแรงกว่า แต่จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าในอีกด้านหนึ่ง จึงทำให้เกิดผมหยิกไปทางเดียวกันตลอดเส้น ผมที่หยิกไปทางเดียวกันเกิดเนื่องจากรากผมบนหนังศีรษะเรียงตัวไปในทางเดียวกันนั่นเอง
ผมหยิก สร้างขึ้นมาจากรากผมหยิก และผมตรงสร้างขึ้นมาจากรากผมตรง รากขนหยิกหมายความว่า เมื่อเซลล์ของเส้นผมมาเรียงตัวกัน ส่วนที่เรียงตัวอยู่ด้านในจะแบนน้อยกว่าส่วนที่อยู่ด้านนอก ดังนั้นเซลล์ที่เรียงตัวด้านนอกจะยืดมากกว่า ทำให้เกิดการคดงอของเส้นผมตลอด พื้นที่หน้าตัดของเส้นผม ผมหยิกนี้จะถาวร หากเรายืดเส้นผมออกผมก็จะสปริงตัวกลับได้ในทิศทางเดิมตั้งแต่เริ่มต้นของเส้นผม
ในขณะที่ผมปกติมีได้หลายรูปแบบ แต่ก็มีโรคบางอย่างที่สามารถทำให้ลักษณะของเส้นผมปกติเปลี่ยนไป นอกจากนี้การที่ผิวด้านนอกของเส้นผมถูกทำลายไป ทำให้ความแข็งแรงของเส้นผมลดลงเผยผิวชั้นในของเส้นผมซึ่งมีความแข็งแรงน้อยกว่า ก็จะทนต่อการดึงรั้ง การหวีผม แปรงผมได้ไม่ดี ดังนั้นผมที่มีความอ่อนแอดังกล่าวนี้ ก็จะขาดหลุดร่วงได้ง่ายกว่า

ผมแตกปลาย
คือการที่ผมบริเวณส่วนปลายแยกออกเป็น 2 เส้นหรือมากกว่า เกิดจากการที่คิวติเคิลส่วนนอก ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันผมส่วนในหลุดออกไปที่บริเวณส่วนปลายของเส้นผม ผมแตกปลายมักเกิดขึ้นถ้าผมแห้งและเปราะ เมื่อคิวติเคิลหลุดออกไปแล้ว จะไม่สามารถสร้างกลับมาใหม่ได้ ผมแตกปลายโดยส่วนใหญ่จะมีการแยกออกเป็น 2–3 เส้น และยาวประมาณ 2–3 เซนติเมตร วิธีรักษาที่ดีที่สุด คือตัดเส้นผมส่วนที่มีการแยกออกทิ้งไป สาเหตุของเส้นผมแตกปลายส่วนใหญ่เกิดจากการทำเคมีกับเส้นผมเช่น ดัด , ยืด , ย้อม การที่ผมถูกความร้อนมากเกินไป เช่น การเป่าผม ไดร์ผม และหมั่นตัดเล็มปลายผมสม่ำเสมอ

ผมหยิกเป็นปม (Kinked Hair)
ผมหยิกเป็นปมมีลักษณะคล้ายขนที่หัวหน่าว (ขนเพชร - pubic hair) ผิวไม่เรียบเสมอตลอดเส้น และมีลักษณะคล้ายลวดงอ ผมหยิกหยองอาจพบได้บ้างในผู้ที่มีผมสุขภาพดี แต่จะพบเพิ่มขึ้นในผู้ที่ผมผ่านการทำเคมีมามาก ในผู้ชายถ้าพบลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะที่บริเวณส่วนบนของหนังศีรษะ มีแนวโน้มที่จะเป็นผมร่วงจากภาวะกรรมพันธุ์ตามมาได้บ่อย (Androgenic alopecia) ผมลักษณะนี้อาจเกิดจากผลของการใช้ยาบางประเภท โดยเฉพาะยาที่มีผลกับการแบ่งตัวของเซลล์ หรือบางครั้งผมหยิกอาจจะเกิดจากการมีโรคผิวหนังบางชนิดที่ลุกลามไปทำลายรากผมเมื่อผมขึ้นใหม่จะหยิกหยอง ถ้าโรคผิวหนังเป็นเรื้อรังมานาน การรักษาผมหยิกให้กลับคืนสภาพเดิมทำได้ค่อนข้างยาก

ผมเป็นกระเปราะ (Club Hair)
ผมเป็นกระเปราะนี้จะมีลักษณะมีการเปราะโป่งพองออกที่ส่วนปลายของเส้นผมที่มาจากรากผม เมื่อรากผมเข้าสู่ระยะพักก็จะหยุดการสร้างเซลล์ใหม่เพื่อที่จะมาต่อกันเป็นเส้นผม ดังนั้นเซลล์เปลือกนอกส่วนที่เหลือจึงถูกกำจัดออกมาจากรากผมและติดมากับส่วนปลายของเส้นผมเหมือนเป็นก้อนของเคอราติน จึงมีลักษณะเป็นกระเปราะโป่งออกมา ผมเป็นกระเปราะนี้พบได้ในคนที่มีผมสุขภาพดีปกติบ้าง แต่จะพบได้มากขึ้นในคนที่มีภาวะผมร่วงจากการที่ผมเปลี่ยนไปอยู่ในระยะพักมากขึ้น ทำให้เกิดผมร่วงทั่ว ๆ ศีรษะจากภาวะ telogen effluvium ผมเป็นกระเปราะนี้จะถูกดึงรั้งให้หลุดร่วงจากการสระผม หวีผม แปรงผม ได้ง่ายกว่าปกติ

ผมเปราะบาง (Tapered Fracture Hair)
ผมเปราะบาง คือผมที่มีลักษณะเส้นผมค่อย ๆ เล็กลง และมีจุดเปราะคือ บริเวณที่ขาด คิวติเคิลส่วนนอก ทำให้เผยผิวส่วนใน (inner cortex) ซึ่งมีความแข็งแรงน้อยกว่า ทำให้เปราะแตกหักง่าย ผมเปราะบางสามารถพบได้ในผู้ที่มีผมร่วงหลายชนิด เช่น ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ (alopecia areata) ผมร่วงจากการใช้ยาเคมีบำบัด (anagen effuvium) ซึ่งหากเกิดจากการใช้ยาเคมีบำบัดจะหายไปได้เมื่อหยุดใช้ยา
 
    
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่

เวลาเปิดทำการของคลินิกรักษาผมร่วง
วันมาฆบูชา อ. 19 ก.พ. 62 เปิดปกติ

วันจักรี ส. 6 เม.ย.62 เปิดปกติ

วันแรงงาน พ. 1 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันพืชมงคล พฤ. 9 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันวิสาขบูชา ส. 18 พ.ค. 62 เปิดปกติสงกรานต์ หยุด 6 วัน 13 - 18 เม.ย.62

  จ. - ศ.     11.00 - 17.30 น.
         ส.     10.00 - 17.30 น.
       อา.     หยุด

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.30 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

ปลูกผมด้วยยาปลูกผม

Bookmark and Share    


ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง
- ผู้ที่มีผมร่วงเริ่มต้นตรงนี้
- ยาที่ทำให้เกิดภาวะผมร่วง
- สภาพหนังศีรษะกับอาการผมร่วง
- หนังศีรษะที่มันทำให้เกิดผมร่วงได้หรือไม่
- สาเหตุผมร่วง ผมบางในผู้หญิง
- การรักษาผมร่วง แก้ปัญหาผมบางในผู้หญิง
- ยาปลูกผมในผู้หญิง
- ลดผมร่วงด้วยสมุนไพรและอาหารธรรมชาติ
- กฎเหล็ก 6 ข้อเพื่อป้องกันศีรษะล้านก่อนวัย
- การขาดไบโอตินกับภาวะผมร่วง
- แชมพูรักษาผมร่วง
- สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นผม
- สาเหตุของผมร่วงศีรษะล้านในผู้ชาย
- ผมร่วงกับอาหารที่ควรและไม่ควร
- 12 ชนิดอาหารสำหรับผมร่วง
- จัดแต่งทรงผมสำหรับคนผมบาง
- ความผิดปกติเรื่องรูปร่างของเส้นผม
- รักษาผมร่วงด้วยสมุนไพรไทย
- วิธีป้องกันผมแตกปลาย
- ผมร่วงกับยาคุมกำเนิด
- ผมร่วงเกิดจากสาเหตุหลักๆอะไรบ้าง
- น้ำกะทิและน้ำมะพร้าวช่วยผมร่วง?
- ปลูกผมถาวรคืออะไร
- ปลูกผมแบบมีแผลและไร้แผลผ่าตัด

© สงวนลิขสิทธิ์ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ : 27/298-300 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยข้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พระราม 7 บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร 02-4460875
เนื้อหาทุกชนิดทั้ง บทความ ภาพถ่าย วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ในเว็บไซต์นี้ ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ซ้ำในทุกกรณี
บทความและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เขียนขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบาง คำแนะนำในบทความต้องการเพียงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษา
ท่านควรใช้วิจารณญาณไตร่ตรองในเนื้อหา และไม่ควรเอาข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาไปใช้เองโดยปราศจากคำแนะนำอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ