วิธีรักษาผมร่วง   บริการรักษา
ค่าใช้จ่าย บทความน่ารู้ คำถามที่พบบ่อย   แผนที่มาไทยแฮร์ ติดต่อจองคิวตรวจ
 
ยาปลูกผมในผู้หญิง
 

ยาปลูกผมที่ใช้ในผู้หญิง

ยาปลูกผมที่ใช้ในผู้หญิงส่วนใหญ่ ใช้ในการรักษาภาวะผมร่วงจากกรรมพันธุ์ (androgenic alopecia) แพทย์ส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการใช้ยากิน ในขณะที่ยากินก็ได้ผลดีระดับหนึ่ง การหลีกเลี่ยงการใช้ยากิน จนกว่าจะแน่ใจว่าภาวะผมร่วงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากผลของการที่มีฮอร์โมนแอนโดรเจน (androgen) หรือมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนแอนโดรเจนที่มากเกินไป เนื่องจากการใช้ยาปลูกผมชนิดกินส่วนใหญ่ ทำให้ระดับของแอนโดรเจนในร่างกายลดลง ดังนั้นการใช้ยาทาเฉพาะที่จึงเป็นที่นิยมกว่า ในการรักษาผมร่วงแก้ปัญหาผมบางในผู้หญิง
ผลการรักษาที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเริ่มการรักษาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากยิ่งปล่อยให้ปัญหาผมร่วงเกิดขึ้นนานเท่าไร รากผมก็จะถูกทำลายไปได้มากเช่นกัน การใช้ยาปลูกผมที่มีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจน (anti – androgens) หลังจากเกิดภาวะผมร่วงมาเป็นเวลานาน จะช่วยเพียงป้องกันผมไม่ให้ร่วงมากขึ้น และกระตุ้นให้ผมขึ้นในบริเวณที่ยังมีรากผมเหลืออยู่เท่านั้นแต่ไม่สามารถช่วยในบริเวณที่รากผมมีการเสียหายไปแล้วแบบถาวร การได้รับวิตามินและเกลือแร่เสริมอย่างเพียงพอจะช่วยในการเสริมฤทธิ์การรักษาด้วยยาต้านแอนโรเจนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้มียาปลูกผมเพียงชนิดเดียวที่องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริการับรองให้ใช้ในการรักษาภาวะผมร่วงจากพันธุ์กรรมในผู้หญิง อย่างไรก็ตามยังมียาอีกหลายตัวในกลุ่มนี้ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย และได้ผลดีระดับหนึ่ง ประสิทธิภาพของยาขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในแต่ละบุคคล วิธีการใช้ มีหลายคนที่ได้ผลดี สามารถเพิ่มปริมาณของเส้นผมและมีผลดีต่อบุคลิกภาพได้อย่างน่าพอใจ ยาในกลุ่มนี้ได้แก่
- ยาทาไมนอกซิดิล 2% (Minoxidil 2% Topical treatment) ยาชนิดนี้ผลิตครั้งแรกในรูปของยาเม็ด เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ต่อมาผู้ใช้พบว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้ผมและขนดกขึ้น จึงได้ทำการทดลองใช้ยาในรูปของการทาเฉพาะที่พบว่าสามารถซึมผ่านผิวหนังและกระตุ้นให้ผมขึ้นได้ ปริมาณของยาที่ซึมผ่านผิวหนังไม่มาก จึงไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะภายในอื่น ๆ ได้ ผู้หญิงที่มีผมร่วงจากกรรมพันธุ์แบบทั่ว ๆ ไป สามารถใช้ไมนอกซิดิล และดูเหมือนว่ายานี้จะได้ผลในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ยานี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในผู้หญิง การใช้ในขนาดความเข้มข้นที่สูงขึ้น (5%) จะสามารถลดการหลุดร่วง และกระตุ้นการขึ้นใหม่ของผมได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ยาที่ยับยั้งการจับกับตัวรับแอนโดรเจน (Androgen Receptor Inhibitors)
ยาในกลุ่มนี้ผลการรักษาในแต่ละคนไม่แน่นอน บางคนได้ผล บางคนไม่ได้ผล ยาออกฤทธิ์เสมือนหนึ่งให้การทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจนลดลง ยาในกลุ่มนี้มี
 1. Aldactone® / Spironolactone อัลเดกโตน® / สไปโรโนแลกโตน
  - เป็นยาขับปัสสาวะชนิดหนึ่ง ใช้ในการลดปริมาณน้ำที่มากเกินไปในร่างกาย ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง, บวมและใช้ในการรักษาภาวะพร่องโปแตสเซียม (potassium deficiency) มีฤทธิ์ในการต้านแอนโดรจีนิก 2 ทางคือ ลดการสร้างแอนโดรเจนจากต่อมแอดรีนัลและรังไข่ และป้องกันไม่ให้ DHT จับกับตัวรับแอนโดรเจน เพื่อออกฤทธิ์ได้
 2. Cimetidine / Tagamet® ไซเมททิดิน / ทากาเมท®
  - อยู่ในกลุ่มของยาต้านฮีสตามีน (histamine H2-blockers) ใช้ในการรักษาโรคกระเพาะอาหาร โดยลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจน โดยป้องกันไม่ให้ DHT ไปจับกับตัวรับบริเวณรากผมได้ ยานี้สามารถใช้ในการรักษาภาวะขนดกที่ใบหน้าและภาวะผมร่วงที่พบในผู้หญิงได้ แต่เนื่องจากต้องใช้ในขนาดสูงในการทำให้ผมขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ในการรักษาภาวะผมร่วงในผู้ชาย เนื่องจากอาจทำให้เกิดลักษณะของผู้หญิงขึ้นได้รวมทั้งผลข้างเคียงทางเพศด้วย
 3. Cyproterone Acetate ไซโปรเทอโรน อาซีเตท
  - ใช้ในการรักษาภาวะขนดกในผู้หญิง ใช้ในการลดความต้องการและความรุนแรงทางเพศที่มากเกินไปในผู้ชายได้ด้วย ยาชนิดนี้ออกฤทธิ์โดยป้องกันการที่ DHT จะไปจับกับตัวรับ ทำให้ลดการผมร่วงได้ ยาชนิดนี้เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดพิษ และมีผลข้างเคียงได้ ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกสุดท้ายในการใช้เพื่อรักษาผมร่วง
 4. Estrogen /Progesterone เอสโตรเจน / โปรเจสเตอโรน
  - เป็นฮอร์โมนเพศหญิง ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ดังนั้นจึงนิยมใช้ในการรักษาภาวะผมร่วงจากกรรมพันธุ์ในหญิงวัยหมดประจำเดือน ซึ่งมีการขาดฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดนี้
 5. ยาคุมกำเนิด
  - เนื่องจากยาคุมกำเนิดบางชนิดสามารถลดการผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนจากรังไข่ จึงสามารถใช้ในการรักษาผมร่วงได้ ในขณะเดียวกันยาคุมกำเนิดบางชนิดสามารถกระตุ้นให้เกิดผมร่วงได้ด้วย ดังนั้นก่อนการใช้จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อน ยาคุมที่มีปริมาณแอนโดรเจนต่ำเท่านั้นที่สามารถรักษาภาวะผมร่วงได้ ส่วนยาคุมที่มีแอนโดรเจนสูงจะกระตุ้นให้เกิดผมร่วงมากขึ้น
 6. Nizoral® / Ketoconazole ไนโซรอล® / คีโตโคนาโซล
  - ในรูปใช้เฉพาะที่ คีโตโคนาโซลทั่วไปใช้ในการรักษาเชื้อรา แต่เนื่องจากมันมีฤทธิ์ในการลดการสร้างเทสโทสเตอโรน (testosterone) และแอนโดรเจนอื่นจากต่อมแอดรีนัลและอวัยวะเพศ จึงสามารถใช้ในการรักษาผมร่วงได้ ไนโซรอลแชมพูไม่เฉพาะเพียงใช้ในการรักษาโรคเชื้อราที่หนังศีรษะเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาใช้เสริมในการรักษาผมร่วงได้ด้วย ที่ใช้ได้ผลดีควรใช้ความเข้มข้นที่ประมาณ 2 %
 7. Proscar® / Propecia® โปรสคาร์® / โปรพีเชีย®
  - ฟีเนสเตอไรด์ มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์ 5 – อัลฟา รีดัสเทส ซึ่งจะเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนเป็น DHT ซึ่งทำให้ผมร่วง ใช้ครั้งแรกในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต โดยใช้ขนาด 5 mg ขนาด 1 mg ใช้ในการรักษาผมร่วงได้ผลดีในผู้ชาย ทั้งป้องกันผมไม่ให้ร่วงมากขึ้น และกระตุ้นการขึ้นใหม่ของผม และอาจได้ผลดีในผู้หญิงบางราย ห้ามใช้ยาชนิดนี้ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจทำให้ทารกเกิดมาพิการได้ ดังนั้นจึงควรคุมกำเนิดไว้ตลอดในช่วงของการใช้ยานี้
 8. Cyproterone Acetate with Ethinyloestradiol ไซโปรเทอโรน อาซีเตท ร่วมกับเอททินิลเอสตราไดออล
  - ชื่อการค้าคือ ไดแอน 35® และไดแอน 50® (Diane 35® amd Diane 50®) เป็นยาคุมกำเนิดชนิดหนึ่ง ออกฤทธิ์โดยการลดการทำงานของฮอร์โมนเพศชายบางชนิดที่พบได้ในเพศหญิงด้วย สามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผมและกระตุ้นการเกิดผมใหม่ แต่ต้องใช้ต่อเนื่อง เพื่อคงประสิทธิผลของการรักษาไว้ ผลข้างเคียงที่อาจพบได้แก่ เจ็บเต้านม, ปวดศีรษะ, ความรู้สึกทางเพศลดลง ประสิทธิภาพของยานี้เท่ากับการใช้ยา Spironolactone
 
    
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่

เวลาเปิดทำการของคลินิกรักษาผมร่วง
วันมาฆบูชา อ. 19 ก.พ. 62 เปิดปกติ

วันจักรี ส. 6 เม.ย.62 เปิดปกติ

วันแรงงาน พ. 1 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันพืชมงคล พฤ. 9 พ.ค. 62 เปิดปกติ

วันวิสาขบูชา ส. 18 พ.ค. 62 เปิดปกติสงกรานต์ หยุด 6 วัน 13 - 18 เม.ย.62

  จ. - ศ.     11.00 - 17.30 น.
         ส.     10.00 - 17.30 น.
       อา.     หยุด

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.30 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

ภาพรวมปัญหาผมร่วงผมบาง

Bookmark and Share    


ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง
- จุดตั้งต้นของผู้ที่มีผมร่วง
- สาเหตุของภาวะผมร่วง
- ผมร่วงกับยาคุมกำเนิด
- ผมร่วงเกิดจากสาเหตุหลักๆอะไร
- น้ำมะพร้าวกับคนศีรษะล้าน
- เคล็ดลับเพื่อช่วยลดปัญหาผมร่วง
- สภาพหนังศีรษะกับอาการผมร่วง
- เคล็ดลับในการลดปัญหาหนังศีรษะมัน
- การใช้แชมพูในผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะมัน
- ยาปลูกผมในผู้หญิง
- โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ
- วิธีแก้ปัญหาผมร่วงโดยวิธีธรรมชาติด้วยตนเอง
- ลดผมร่วงด้วยสมุนไพรและอาหารธรรมชาติ
- เคล็ดลับการดูแลรักษาผมในหน้าร้อน
- กฎเหล็ก 6 ข้อเพื่อป้องกันศีรษะล้านก่อนวัย
- ผมร่วงกับอาหารที่ควรและไม่ควร
- 12 ชนิดอาหารสำหรับผมร่วง
- จัดแต่งทรงผมสำหรับคนผมบาง
- ความผิดปกติเรื่องรูปร่างของเส้นผม
- รักษาผมร่วงด้วยสมุนไพรไทย
- วิธีป้องกันผมแตกปลาย
- ศัลยกรรมปลูกผมมีผลแทรกซ้อนอย่างไร
- ก่อนปลูกผมด้วยวิธีศัลยกรรมต้องอ่าน

© สงวนลิขสิทธิ์ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ : 27/298-300 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยข้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พระราม 7 บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร 02-4460875
เนื้อหาทุกชนิดทั้ง บทความ ภาพถ่าย วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ในเว็บไซต์นี้ ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ซ้ำในทุกกรณี
บทความและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เขียนขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบาง คำแนะนำในบทความต้องการเพียงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษา
ท่านควรใช้วิจารณญาณไตร่ตรองในเนื้อหา และไม่ควรเอาข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาไปใช้เองโดยปราศจากคำแนะนำอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ