วิธีรักษาผมร่วง   บริการรักษา
ค่าใช้จ่าย บทความน่ารู้ คำถามที่พบบ่อย   แผนที่มาไทยแฮร์ ติดต่อจองคิวตรวจ
 
ยาปลูกผมในผู้หญิง
 

ยาปลูกผมที่ใช้ในผู้หญิง

ยาปลูกผมที่ใช้ในผู้หญิงส่วนใหญ่ ใช้ในการรักษาภาวะผมร่วงจากกรรมพันธุ์ (androgenic alopecia) แพทย์ส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการใช้ยากิน ในขณะที่ยากินก็ได้ผลดีระดับหนึ่ง การหลีกเลี่ยงการใช้ยากิน จนกว่าจะแน่ใจว่าภาวะผมร่วงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากผลของการที่มีฮอร์โมนแอนโดรเจน (androgen) หรือมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนแอนโดรเจนที่มากเกินไป เนื่องจากการใช้ยาปลูกผมชนิดกินส่วนใหญ่ ทำให้ระดับของแอนโดรเจนในร่างกายลดลง ดังนั้นการใช้ยาทาเฉพาะที่จึงเป็นที่นิยมกว่า ในการรักษาผมร่วงแก้ปัญหาผมบางในผู้หญิง
ผลการรักษาที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเริ่มการรักษาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากยิ่งปล่อยให้ปัญหาผมร่วงเกิดขึ้นนานเท่าไร รากผมก็จะถูกทำลายไปได้มากเช่นกัน การใช้ยาปลูกผมที่มีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจน (anti – androgens) หลังจากเกิดภาวะผมร่วงมาเป็นเวลานาน จะช่วยเพียงป้องกันผมไม่ให้ร่วงมากขึ้น และกระตุ้นให้ผมขึ้นในบริเวณที่ยังมีรากผมเหลืออยู่เท่านั้นแต่ไม่สามารถช่วยในบริเวณที่รากผมมีการเสียหายไปแล้วแบบถาวร การได้รับวิตามินและเกลือแร่เสริมอย่างเพียงพอจะช่วยในการเสริมฤทธิ์การรักษาด้วยยาต้านแอนโรเจนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้มียาปลูกผมเพียงชนิดเดียวที่องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริการับรองให้ใช้ในการรักษาภาวะผมร่วงจากพันธุ์กรรมในผู้หญิง อย่างไรก็ตามยังมียาอีกหลายตัวในกลุ่มนี้ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย และได้ผลดีระดับหนึ่ง ประสิทธิภาพของยาขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในแต่ละบุคคล วิธีการใช้ มีหลายคนที่ได้ผลดี สามารถเพิ่มปริมาณของเส้นผมและมีผลดีต่อบุคลิกภาพได้อย่างน่าพอใจ ยาในกลุ่มนี้ได้แก่
- ยาทาไมนอกซิดิล 2% (Minoxidil 2% Topical treatment) ยาชนิดนี้ผลิตครั้งแรกในรูปของยาเม็ด เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ต่อมาผู้ใช้พบว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้ผมและขนดกขึ้น จึงได้ทำการทดลองใช้ยาในรูปของการทาเฉพาะที่พบว่าสามารถซึมผ่านผิวหนังและกระตุ้นให้ผมขึ้นได้ ปริมาณของยาที่ซึมผ่านผิวหนังไม่มาก จึงไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะภายในอื่น ๆ ได้ ผู้หญิงที่มีผมร่วงจากกรรมพันธุ์แบบทั่ว ๆ ไป สามารถใช้ไมนอกซิดิล และดูเหมือนว่ายานี้จะได้ผลในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ยานี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในผู้หญิง การใช้ในขนาดความเข้มข้นที่สูงขึ้น (5%) จะสามารถลดการหลุดร่วง และกระตุ้นการขึ้นใหม่ของผมได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ยาที่ยับยั้งการจับกับตัวรับแอนโดรเจน (Androgen Receptor Inhibitors)
ยาในกลุ่มนี้ผลการรักษาในแต่ละคนไม่แน่นอน บางคนได้ผล บางคนไม่ได้ผล ยาออกฤทธิ์เสมือนหนึ่งให้การทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจนลดลง ยาในกลุ่มนี้มี
 1. Aldactone® / Spironolactone อัลเดกโตน® / สไปโรโนแลกโตน
  - เป็นยาขับปัสสาวะชนิดหนึ่ง ใช้ในการลดปริมาณน้ำที่มากเกินไปในร่างกาย ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง, บวมและใช้ในการรักษาภาวะพร่องโปแตสเซียม (potassium deficiency) มีฤทธิ์ในการต้านแอนโดรจีนิก 2 ทางคือ ลดการสร้างแอนโดรเจนจากต่อมแอดรีนัลและรังไข่ และป้องกันไม่ให้ DHT จับกับตัวรับแอนโดรเจน เพื่อออกฤทธิ์ได้
 2. Cimetidine / Tagamet® ไซเมททิดิน / ทากาเมท®
  - อยู่ในกลุ่มของยาต้านฮีสตามีน (histamine H2-blockers) ใช้ในการรักษาโรคกระเพาะอาหาร โดยลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจน โดยป้องกันไม่ให้ DHT ไปจับกับตัวรับบริเวณรากผมได้ ยานี้สามารถใช้ในการรักษาภาวะขนดกที่ใบหน้าและภาวะผมร่วงที่พบในผู้หญิงได้ แต่เนื่องจากต้องใช้ในขนาดสูงในการทำให้ผมขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ในการรักษาภาวะผมร่วงในผู้ชาย เนื่องจากอาจทำให้เกิดลักษณะของผู้หญิงขึ้นได้รวมทั้งผลข้างเคียงทางเพศด้วย
 3. Cyproterone Acetate ไซโปรเทอโรน อาซีเตท
  - ใช้ในการรักษาภาวะขนดกในผู้หญิง ใช้ในการลดความต้องการและความรุนแรงทางเพศที่มากเกินไปในผู้ชายได้ด้วย ยาชนิดนี้ออกฤทธิ์โดยป้องกันการที่ DHT จะไปจับกับตัวรับ ทำให้ลดการผมร่วงได้ ยาชนิดนี้เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดพิษ และมีผลข้างเคียงได้ ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกสุดท้ายในการใช้เพื่อรักษาผมร่วง
 4. Estrogen /Progesterone เอสโตรเจน / โปรเจสเตอโรน
  - เป็นฮอร์โมนเพศหญิง ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ดังนั้นจึงนิยมใช้ในการรักษาภาวะผมร่วงจากกรรมพันธุ์ในหญิงวัยหมดประจำเดือน ซึ่งมีการขาดฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดนี้
 5. ยาคุมกำเนิด
  - เนื่องจากยาคุมกำเนิดบางชนิดสามารถลดการผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนจากรังไข่ จึงสามารถใช้ในการรักษาผมร่วงได้ ในขณะเดียวกันยาคุมกำเนิดบางชนิดสามารถกระตุ้นให้เกิดผมร่วงได้ด้วย ดังนั้นก่อนการใช้จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อน ยาคุมที่มีปริมาณแอนโดรเจนต่ำเท่านั้นที่สามารถรักษาภาวะผมร่วงได้ ส่วนยาคุมที่มีแอนโดรเจนสูงจะกระตุ้นให้เกิดผมร่วงมากขึ้น
 6. Nizoral® / Ketoconazole ไนโซรอล® / คีโตโคนาโซล
  - ในรูปใช้เฉพาะที่ คีโตโคนาโซลทั่วไปใช้ในการรักษาเชื้อรา แต่เนื่องจากมันมีฤทธิ์ในการลดการสร้างเทสโทสเตอโรน (testosterone) และแอนโดรเจนอื่นจากต่อมแอดรีนัลและอวัยวะเพศ จึงสามารถใช้ในการรักษาผมร่วงได้ ไนโซรอลแชมพูไม่เฉพาะเพียงใช้ในการรักษาโรคเชื้อราที่หนังศีรษะเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาใช้เสริมในการรักษาผมร่วงได้ด้วย ที่ใช้ได้ผลดีควรใช้ความเข้มข้นที่ประมาณ 2 %
 7. Proscar® / Propecia® โปรสคาร์® / โปรพีเชีย®
  - ฟีเนสเตอไรด์ มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์ 5 – อัลฟา รีดัสเทส ซึ่งจะเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนเป็น DHT ซึ่งทำให้ผมร่วง ใช้ครั้งแรกในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต โดยใช้ขนาด 5 mg ขนาด 1 mg ใช้ในการรักษาผมร่วงได้ผลดีในผู้ชาย ทั้งป้องกันผมไม่ให้ร่วงมากขึ้น และกระตุ้นการขึ้นใหม่ของผม และอาจได้ผลดีในผู้หญิงบางราย ห้ามใช้ยาชนิดนี้ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจทำให้ทารกเกิดมาพิการได้ ดังนั้นจึงควรคุมกำเนิดไว้ตลอดในช่วงของการใช้ยานี้
 8. Cyproterone Acetate with Ethinyloestradiol ไซโปรเทอโรน อาซีเตท ร่วมกับเอททินิลเอสตราไดออล
  - ชื่อการค้าคือ ไดแอน 35® และไดแอน 50® (Diane 35® amd Diane 50®) เป็นยาคุมกำเนิดชนิดหนึ่ง ออกฤทธิ์โดยการลดการทำงานของฮอร์โมนเพศชายบางชนิดที่พบได้ในเพศหญิงด้วย สามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผมและกระตุ้นการเกิดผมใหม่ แต่ต้องใช้ต่อเนื่อง เพื่อคงประสิทธิผลของการรักษาไว้ ผลข้างเคียงที่อาจพบได้แก่ เจ็บเต้านม, ปวดศีรษะ, ความรู้สึกทางเพศลดลง ประสิทธิภาพของยานี้เท่ากับการใช้ยา Spironolactone
 
    
ติดต่อรักษาปัญหาผมร่วง ที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์
ติดต่อจองคิวตรวจ รักษาผมร่วง ผมบาง

รักษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รักษาโดยแพทย์

แผนปัจจุบัน หมอรักษาผมร่วงโดยเฉพาะ

โทร 02-4460875 หรือ 02-4460282

ค่ารักษา 940 บ/ด   จองคิวตรวจ   ดูแผนที่

เวลาเปิดทำการของคลินิกรักษาผมร่วง
วันอาสาฬหบูชา ศ. 27 ก.ค. 61 เปิดปกติ

วันเข้าพรรษา ส. 28 ก.ค. 61 เปิดปกติ


ชดเชยวันเฉลิมฯ ร.10 จ. 30 ก.ค. 61 เปิดปกติ

ชดเชยวันแม่ จ. 13 ส.ค. 61 เปิดปกติ

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ส. 13 ต.ค. 61 เปิดปกติ

วันปิยะมหาราช อ. 23 ต.ค. 61 เปิดปกติ

  จ. - ศ.     11.00 - 17.30 น.
         ส.     10.00 - 17.30 น.
       อา.     หยุด

โทรจองคิวตรวจ 11.00 - 17.30 น.
รับจองทุกวัน เบอร์โทร 02-4460282

จองคิวล่วงหน้า วันต่อวันได้ที่ 02-4460875
( ควรโทรนัดก่อนเพราะบางครั้งแพทย์ติดภารกิจ คลินิกจะปิด )

ค่ายารักษาผมร่วง   นัดคิวตรวจ   ดูแผนที่

ภาพรวมปัญหาผมร่วงผมบาง

Bookmark and Share    


ข้อมูลบทความเกี่ยวกับภาวะผมร่วงผมบาง
- จุดตั้งต้นของผู้ที่มีผมร่วง
- สาเหตุของภาวะผมร่วง
- ผมร่วงกับยาคุมกำเนิด
- ผมร่วงเกิดจากสาเหตุหลักๆอะไร
- น้ำมะพร้าวกับคนศีรษะล้าน
- เคล็ดลับเพื่อช่วยลดปัญหาผมร่วง
- สภาพหนังศีรษะกับอาการผมร่วง
- เคล็ดลับในการลดปัญหาหนังศีรษะมัน
- การใช้แชมพูในผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะมัน
- ยาปลูกผมในผู้หญิง
- โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ
- วิธีแก้ปัญหาผมร่วงโดยวิธีธรรมชาติด้วยตนเอง
- ลดผมร่วงด้วยสมุนไพรและอาหารธรรมชาติ
- เคล็ดลับการดูแลรักษาผมในหน้าร้อน
- กฎเหล็ก 6 ข้อเพื่อป้องกันศีรษะล้านก่อนวัย
- ผมร่วงกับอาหารที่ควรและไม่ควร
- 12 ชนิดอาหารสำหรับผมร่วง
- จัดแต่งทรงผมสำหรับคนผมบาง
- ความผิดปกติเรื่องรูปร่างของเส้นผม
- รักษาผมร่วงด้วยสมุนไพรไทย
- วิธีป้องกันผมแตกปลาย
- ศัลยกรรมปลูกผมมีผลแทรกซ้อนอย่างไร
- ก่อนปลูกผมด้วยวิธีศัลยกรรมต้องอ่าน

© สงวนลิขสิทธิ์ ไทยแฮร์เซ็นเตอร์ : 27/298-300 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยข้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พระราม 7 บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร 02-4460875
เนื้อหาทุกชนิดทั้ง บทความ ภาพถ่าย วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ในเว็บไซต์นี้ ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ซ้ำในทุกกรณี
บทความและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เขียนขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบาง คำแนะนำในบทความต้องการเพียงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษา
ท่านควรใช้วิจารณญาณไตร่ตรองในเนื้อหา และไม่ควรเอาข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาไปใช้เองโดยปราศจากคำแนะนำอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ